2017-12-11 25 views

Trả lời

1

Chúng tôi sử dụng hockeyapp cho điều này trên cả hai nền tảng. Nó cũng có API mà bạn có thể kết nối với tích hợp liên tục của mình để tải lên các bản dựng và đặt tên chúng tự động. Bạn có thể tải lên và chỉnh sửa thủ công tất nhiên. Từ đó người dùng có thể tải xuống/cập nhật các bản dựng mới nhất như trên cửa hàng.

+0

điều này có hiệu quả đối với các ứng dụng được tạo bằng 'init-native init' không? –

+1

Nó hoạt động trên bất kỳ thiết lập ứng dụng nào. Tất cả những gì bạn phải làm là tải lên '.ipa' hoặc' .apk'. – parohy

Các vấn đề liên quan