2013-06-27 29 views
5

Trong khi cố gắng để cấu hình bộ xử lý TEMPLATE_CONTEXT trong Django settings.py Tôi nhận được lỗi sau:Lỗi mô-đun nhập khẩu yêu cầu xử lý Django

 Exception Value: Error importing request processor module 
   django.contrib.messages.context_processors.messagesdjango.core.context_processors: 
   "No module named 'django.contrib.messages.context_processors.messagesdjango'; 
   django.contrib.messages.context_processors is not a package" 

TEMPLATE_CONTEXT_PROCESSORS của tôi là như sau: (Django Version: 1.5.1)

TEMPLATE_CONTEXT_PROCESSORS = (
  "django.contrib.auth.context_processors.auth", 
  "django.core.context_processors.debug", 
  "django.core.context_processors.i18n", 
  "django.core.context_processors.media", 
  "django.core.context_processors.static", 
  "django.core.context_processors.tz", 
  "django.contrib.messages.context_processors.messages" 
  "django.core.context_processors.request", 
) 

Trả lời

10

bạn đang thiếu một dấu phẩy sau bao gồm bạn messages, giữa hai dòng sau:

"django.contrib.messages.context_processors.messages" 
"django.core.context_processors.request", 

nên là:

"django.contrib.messages.context_processors.messages", 
"django.core.context_processors.request", 
+1

Cảm ơn tôi cảm thấy như một kẻ ngốc – Sohaib

+4

Mỗi lập trình viên đã từng có trước đây. –

+3

Đó là loại lỗi tồi tệ nhất bởi vì nó làm cho bạn cảm thấy câm ngay cả khi bạn không. Vui lên và tiếp tục. – Jordan

Các vấn đề liên quan