2013-09-27 7 views
7

Tôi muốn phát hiện lỗi nếu số lượng mục dữ liệu nhiều hơn một. Tại sao không làm việc sau đây? Làm thế nào để tôi viết đúng biểu thức?Số mục điều kiện MsBuild

<ItemGroup> 
    <Data Include="a"/> 
    <Data Include="b"/> 
</ItemGroup> 

<Error Text="Error!" Condition="@(Data->Count()) &gt; 1" /> 

ps. msbuild v4.0

Trả lời

25

tôi đã tìm thấy giải pháp: Bạn muốn quấn biểu hiện của bạn với các dấu nháy đơn

<Error Text="Error!" Condition="'@(Data->Count())' &gt; 1" /> 
+0

dấu ngoặc đơn hoặc dấu nháy đơn? :) Chấp nhận câu trả lời của bạn là tốt. – RinoTom

+0

trích dẫn tất nhiên! đã sửa. Tnx! – pamidur

Các vấn đề liên quan