2017-12-13 27 views
8

Một tháng trước, tôi có thể chọn ngày dùng thử miễn phí (3,7 ngày ...) cho Mua ứng dụng trong iTunes Connect, tuy nhiên, tôi không thể tìm thấy nó nữa. Tôi có bỏ lỡ điều gì đó hay Apple có thay đổi âm thầm không?iTunes Connect In App Mua hết thời gian dùng thử miễn phí?

enter image description here

+2

Nó hiện đã được di chuyển trong "Giá giới thiệu"; Giờ đây, bạn có nhiều tùy chọn linh hoạt hơn bản dùng thử miễn phí. – Paulw11

+0

@ Paulw11Cảm ơn bạn đã hướng dẫn, nó ở đó! – tounaobun

Trả lời

3

Vui lòng tìm giá dưới Giới thiệu giá thay vì theo dõi Paulw11.

Các vấn đề liên quan